Anasayfa'ya gitmek için tıklayınız.

 

 

                                                             

İletişim
Sık Kullanılanlara Ekle
Giriş Sayfam Yap!

         

Konuk Defteri

ATATÜRK KÖŞESİ

Sendikalı Olmak
Tarihçemiz
Atasen Marşı
Temel İlkelerimiz
Tüzüğümüz
Genel Merkez
Temsilciliklerimiz

BELGELİK

PROJELERİMİZ

HUKUK DANIŞMANLIĞI

BAĞIŞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMEL İLKELERİMİZ

Atasen Tüzüğü

Madde 9:

Atasen’in Amaçları:

a) Atasen, bütün çalışmalarında Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerine bağlı kalarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin eğitim alanındaki kazanımlarına sahip çıkar ve bu kazanımların geliştirilmesi için gerekli önlemleri alır.

b) Atasen, eğitim ve öğretimin Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na uygun olmasını savunur.

c) Atasen, Türkçenin bütün eğitim basamaklarında tek resmi eğitim dili olması gerektiğini savunur.

ç) Atasen, Türkçenin doğru ve etkili kullanılarak geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapar.

d) Atasen, uluslararası geçerliliği olan yabancı dillerin öğretilmesini desteklerken yabancı dilde eğitime kesin olarak karşıdır.

e) Atasen, ülkemizde etnik ya da dinsel/mezhepsel ayrışmalara neden olabilecek devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü zedeleyebilecek her türlü eğitim kurumuna ve seçmeli derse kesin olarak karşıdır.

f) Atasen, devlet okullarının güçlendirilmesini, bilimsel ve parasız eğitim sistemi sayesinde bütün Türk vatandaşlarına eğitimde fırsat eşitliği sağlanmasını savunur.

g) Atasen, Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin üniter yapısını savunan, tam bağımsızlık ilkesini ödünsüz benimseyen, sosyal, hukuk devleti ve demokratik, laik toplum düzeni anlayışına uygun yurtsever ve aydın bireyler yetiştirilmesini hedefler.

ğ) Atasen, din eğitiminin Türkçe olarak ve eğitimbilimsel ilkelere ve Türk kültürüne uygun bir algı ve anlayışla isteğe bağlı olarak devlet gözetim ve denetiminde verilmesini savunur.

h) Atasen, ülkemizin geleceğinin güvencesi olan öğrencilerimizin büyük Türk milletinin bir ferdi olduklarının bilincini ve sorumluluğuyla davranmasının sağlanması için çalışır.

ı) Atasen, öğretmenlik ve akademisyenlik mesleğini yaraşan saygınlığa ulaştırmayı amaçlar.

i) Atasen, başta öğretmenler ve akademisyenler olmak üzere bütün eğitim çalışanlarının özlük haklarını korumayı ve geliştirmeyi hedefler.

j) Atasen, grev hakkının kazanılmasını ve çalışma koşullarını düzenleyen hükümlerin geliştirilmesini amaçlar.

k) Atasen, engelli eğitim çalışanlarının çalışma ve yaşama koşullarının iyileştirilmesi için gerekli özel, yasal düzenlemelerin ve yönetmeliklerin çıkarılmasını, etkin biçimde uygulanmasını sağlamak için çalışır.

l) Atasen, başta üyelerinin ve bütün eğitim çalışanlarının teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yaşamlarına geçirmelerini desteklemeye yönelik çalışmalar yapar.

m) Atasen, başta üyelerinin ve bütün eğitim çalışanlarının toplumsal ve kültürel yaşamlarına zenginlik katmak için şiir dinletileri, tiyatro gösterileri, konserler, ödüllü yarışmalar, sempozyum, panel, forum, açık oturum ve konferans, basın açıklamaları gibi etkinlikler düzenlemeyi görev bilir.

n) Atasen, başta üyelerinin ve bütün eğitim çalışanlarının yansız ve adil olarak atama, yer değiştirme, görevde yükselme ve mesleğinde ilerleme hakkından en iyi biçimde yararlanabilmelerini sağlamak için çalışır.

o) Atasen, başta üyelerinin ve bütün eğitim çalışanlarının, Türk Dili ve genel Türk tarihi konularında bilinçlendirilmesiyle ilgili çalışmalar yapar.

ö) Atasen, üyelerine ve yöneticilerine görevleriyle ilgili uyuşmazlıklarda her türlü hukuki desteği sağlar.

Madde 10:

Atasen’in Çalışma Yöntemleri:

a) Atasen, amaçlarını gerçekleştirmek üzere T.C. Anayasası’nın ilk dört maddesindeki temel ilkelere ve ona uygun olarak çıkarılan yasalara gönülden bağlı kalır.

b) Atasen, ulusal çıkarları koruyarak Atatürk’ün tarif ettiği biçimde Türk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti değerlerini koruyup geliştirmeyi görev edinir.

c) Atasen, “Ne sağdan ne de soldan, Atatürk’ün çizdiği yoldan..!” şiarıyla hareket ederek Atatürkçü düşünce sisteminin yaygınlaşması, Atatürk ilke ve devrimlerinin kökleşmesi, Atatürkçülüğün (Kemalizm’in) toplumun bütün kesim ve katmalarında yerleşmesi için yasal yöntemlerle çalışır.

ç) Atasen, Atatürk’ü başta öğrencilere, öğretmenlere ve akademisyenlere sonra da milletimize, Türk halklarına ve dünyaya her yönüyle bilgi ve belgeye dayalı olarak ayrıntılı biçimde anlatarak daha iyi tanıtıp daha çok sevdirmeye çalışır.

d) Atasen tüzüğünün bu madde hükümleri ruhuna aykırı biçimde değiştirilemez; değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Bu hükümlerin tartışmaya açılması bile üyelikten çıkarılma ve genel merkez ya da şube yöneticilik görevlerinin sona erme nedenidir.

 

 

My Great Web page

Facebookta Paylaş

Tweetle